Elektrisk jekketralle - optimal for lager og innendørs bruk
På størrelse med en manuell jekketralle
Elektrisk jekketralle med vekt

Enkel å manøvrere med vekt

Semi - elektrisk jekketralle med manuell løft
Brukervennlig elektrisk jekketralle med manuelt løft
Elektrisk jekketralle 1500 kg kapasitet
T20-15ETS Elektrisk jekketralle for bedre effektivitet, lett å bruke og spare...