Motorisert portalkran med opptil 10 meter spenn

Opptil 6 meter arbeidshøyde som standard

Portalkran lettbane for innendørs bruk
Portalkran lettbaneprofil med kapasitet fra 500 til 1000 kg
Portalkran for bruk på verksted flyttbar med last
Portalkran fra 500 - 5000 kg kapasitet for bruk på verksted
Portalkran aluminium flyttbar med last
Portalkran med kapasitet fra 250 - 2000 kg