Automatisk krok - Lukkes og åpnes automatisk - uten radio
Autohook - automatisk krok brukes når det er vanskelig eller umulig for opera...
Krok åpnes og lukkes automatisk - øker arbeidernes sikkerhet

Gir større trygghet og mindre ulykker ved at anhooker slipper å utsettes for ...