Hygieniske løftebord
Løftebord for mat - næringsmiddel - og farmasøytisk industri