Tripod stativ for underjordisk arbeid
For løfteoperasjoner under jorda og opp til overflaten