Antivri sikring for polyester tau

Brukes sammen med polyester tau for nokkevinsj

Trommelstativ for polyestertau

Galvanisert trommelstativ

Kabeltrommelutløser
Produsert i aluminium med stålruller
Hydraulisk kabeltrommelbukk
Kabeltrommelbukk for løft av kabeltromler
Stativ for å løse ut kabel på trommelen
Kabeltrommelstativ for å lett løse ut kabelen