Overliggende traverskran
Overliggende travers - når takkonstruksjonen ikke er sterk nok til å tåle kra...
Underhengende traverskran
Underhengende travers - utnytt bredden på bygget
Traverskran lettbane
Traverskran med lettbanesystem
Spesialkraner
Spesialkraner - Når behovet er helt spesielt
Traverskran byggesett

Byggesett for traverskraner - Gjør det meste mulig