Endeklype for rund kabel
Sikrer stabiliteten for kabelen fra A til Å
Kabelvogn - trekktralle for rundkabel
Løpekatt for rundkabel med slepearm
Kabelvogn - løpekatt for rundkabel

Kabelvogn for runde kabler og slanger

Endeklype for flatkabel
Sikrer stabilitet for kabelen fra A til Å
Løpekatt for flatkabel trekktralle

Løpekatt for kabel med slepearm

Løpekatt for kabeloppheng
Løpekatt for flatkabel - For de fleste dimensjoner
Splittet opphengsbrakett for I bjelker
Splittet brakett for å henge på undersiden av I bjelker
Splittet opphengsbrakett

Splittet brakett for tak og bjelker

Veggbrakett
Brakett til bruk for vegg
Opphengsbrakett for tak
Takbrakett tilpasset ulike profiler
Skjøteledd
Skjøteledd til lettbane for ulike profiler
Opphengsbrakett for spesielle løsninger
Opphengsbrakett i sink og sort utførelse