Løftekran for truck og stablere
Øker rekkevidden for gaffeltruck med enkel kranarm slik at du lett kan løfte ...