Galvaniserte løftebord
Galvaniserte løftebord - for bruk i et fuktig miljø
Rustfri løftebord

Rustfritt løftebord for næringsmiddelindustrien