Strømskinne for montering på stedet
Enkelt system for rask av - og påmontering
Strømskinner for flatkabel
Enkelt skinnesystem for flatkabel