GP bjelkeklyper fra 1 til 10 tonn for ekstra  bjelkebredde
Bjelkeklyper fra 1 til 10 tonn for ekstra stor bjelkebredde