AR150 Transporthjørner. Maks  600 kg
For enkel håndeting av rektangulært gods på jevnet underlag.
FM180A Transportør for møbler. 1800 kg
Et proffesjonelt hjelpemiddel for håndering av tunge møbler og maskiner
FM60 Transportør for møbler.  600 kg
Et proffesjonelt hjelpemiddel for håndering av tunge møbler og maskiner