0 Tilbudsforespørsel

Tips for valg av løfteutstyr

Å gjøre en jobb enkel, effektiv og sikker handler ikke bare om rutiner, prosedyrer og kompetanse. Noen ganger kan valg av løfteutstyr være helt avgjørende på hvor raskt og sikkert arbeidet blir gjort. 

Pris betyr ikke alt

Selvfølgelig vil pris være det første man ser på når man sammenligner ulike leverandører. Men når løfteutstyret skal brukes over tid i omgivelser hvor både temperatur, fuktighet og bruksområder varierer kan feil valg av utstyr føre til både skader og forsinkelser i prosjekter. Pass på at du alltid ser på balansen mellom fordeler og pris, slik at du ikke kjøper et produkt med få fordeler og lav pris. Både funksjonalitet, bruksområde og varighet varierer stort på tilsynelatende samme produkt. Profesjonelle leverandører av løfteutstyr kan alltid veilede deg til å velge en løsning som er tilpasset ditt behov og omgivelsene du skal arbeide i. 

Tenk langsiktig

Når du investerer i løfteutstyr velg det alternativet som sannsynligvis varer lengst, ikke bare når det gjelder holdbarhet, men også funksjonalitet. Du må kanskje gå utover dine nåværende spesifikasjoner på kapasitet og kjøpe utstyr som også kan brukes om bedriften øker produksjonen eller utvider i fremtiden. 

Kapasitet og bruk

En profesjonell leverandør av løfteutstyr stiller strenge krav til at utstyret er godkjent og at det følger alle europeiske normer og regler. En spesialist innen løfteutstyr vil hjelpe deg å velge riktig utstyr for ditt spesielle behov. Valg av riktig kapasitet og hvordan du skal bruke utstyret er helt avgjørende for at du skal få en riktig løsning. Det er ikke slik at en type utstyr passer for alle løft og den best tilpassede løsningen vil avhenge av en rekke forskjellige faktorer som både innebærer bruksområde, funksjonalitet, brukervennlighet, effektivitet, sikkerhet og varighet. Fuktighet og temperatur vil også ha en avgjørende betydning for løsningen du velger. Ofte er det slik at ulike bransjer velger vidt forskjellige løsninger på eksakt samme løfteoperasjon. Derfor er det viktig å kartlegge dine omgivelser og miljøet du arbeider i før du velger en løsning. 

Support og vedlikehold

En annen faktor som er viktig ved valg av løfteutstyr er hvor enkelt det er å vedlikeholde og reparere. Er leverandøren av løfteutstyret lett tilgjengelig, er det enkelt å få tak i deler og har leverandøren rask service? Dette er spørsmål du må stille deg før du går til innkjøp av løfteutstyr. 

 Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×