0 Tilbudsforespørsel

Vinsjer og sikkerhet

Hvordan oppnå størst mulig sikkerhet ved bruk av vinsjer?

Bruk sunn fornuft

Det beste sikkerhetsrådet som kan gis er å bruke sunn fornuft. Det meste som ser farlig ut er farlig. Unngå å stå under, i nærheten av eller på hengende last. Man skal heller ikke bruke vinsjen utenfor driftsgrensene. Man må velge riktig vinsj for den aktuelle jobben, installere og sette den i drift på riktig måte og lære opp folk som skal bruke og vedlikeholde vinsjen. Dette vil sikre langvarig driftsikkerhet og pålitelighet for fremtidige løft - og trekkoperasjoner. 

Velg riktig vinsj for den aktuelle jobben

Velg riktig kapasitet både for nåværende løft - og trekkoperasjoner og eventuelt for fremtidige jobber som skal gjøres. Sørg spesielt for å beregne riktig kapasitet ved avanserte trekkoperasjoner, noe som ofte kan feilberegnes. Valg av riktig hastighet er også viktig i forhold til både sikkerhet og effektivitet på arbeidet. Variabel hastighet kan vær nødvendig ved behov for presise opp - og nedsenkninger. Sørg for at vinsjen er egnet for miljøet den skal operere i. Det kan for eksempel være korrosive miljøer, høy eller lav temperatur, støvete miljø eller omgivelser med eksplosjonsfare. Det er derfor viktig ved et kjøp å kommunisere hvordan vinsjen skal brukes , da man i de fleste tilfeller kan tilby en vinsj som er perfekt for jobben som skal gjøres. 

Montering og igangkjøring

Sørg for at vinsjen er montert av en som er kvalifisert for å gjøre det og at området vinsjen skal plasseres på er klargjort, og er forsvarlig plassert. Forbredelser kan være ting som å ordne riktig strømforsyning, klargjøre monteringsflaten eller ha nødvendig løfteutstyr tillgjengelig på stedet i rett øyeblikk for å få plassert en stor vinsj der den skal være. 

Opplæring i bruk av vinsjen

Sørg for at alle som er involvert i bruk, inspeksjon eller vedlikehold av vinsjen får opplæring og blir instruert i hvordan vinsjen fungerer. Dette gjelder spesielt sikkerhetsrelaterte områder, noe som også står omtalt i brukermanuelen. Videre er det viktig at de som er ansvarlig for driften av vinsjen er i form, godt utvilt og har god hørsel og godt syn. Og akkurat som med bilkjøring skal man heller ikke bruke alkohol når man opererer vinsjer. 

Sikkerhet i forhold til bruk av wire

Avhengig av klassifiseringsgruppen til vinsjen kan den nøyaktige sikkerhetsfaktoren (bruddstyrken) for løftevinsjer velges i henhold til ISO 16625-2013. En femdobbel faktor brukes normalt for løft, tredobbel faktor for trekk og en åtte - til 10 dobbel faktor for personløft. Sørg for at wiren er riktig for belastningen og bruken, og sørg for å få kontrollert wiren ved jevne mellomrom av et sertifisert organ og la operatørene utføre daglige inspeksjoner. Bytt wiren når den er skadet eller slitt. 

Kjenn vinsjens begrensninger

Gjør deg kjent med driftsgrensene til vinsjen og hvor lenge du kan kjøre den. Bruk av vinsjen i kortere perioder og med lengre pauser vil hindre en elektrisk vinsj fra å gå varm. Alle vinsjer har begrenset kapasitet. Hvis man overbelaster vinsjen kan dette utgjøre en sikkerhetsrisiko. Bruk alltid vinsjen i forhold til hvilket formål den er kjøpt inn til. Endring av miljø og bruk kan gjøre at vinsjen fungerer dårligere og får raskere slitasjer enn den normalt skulle hatt. 

Bremser

Alle vinsjer leveres med en eller annen for for bremsesystem. For løftevinsjer er bremser uunværlige og vinsjer som løfter personer har til og med to uavhengige bremser for ytterlige økt sikkerhet. Motoriserte og manuelle vinsjer kommer som oftest med planetgir eller selvbremsende snekkegirsystem og automatisk motorbrems for sikring av lasten. Bremsen aktiveres i tillegg automatisk ved strømbrudd. Sørg for at effektiviteten til bremsene blir inspisert og vedlikeholdt med de foreskrevne intervallene for å ivareta en sikker og pålitelig drift av vinsjen. 

Nødstopp

Et nødstoppsystem er en avgjørende del av sikkerhetsutstyret på en motorisert vinsj. Den er til for å motvirke svikt i kontrollsystemet eller for å stoppe vinsjen for å forhindre ulykker. Nødstoppbryteren finnes på alle kontroller som leveres for motoriserte vinsjer. Nødstoppen kutter strømtilførselen eller avbryter tilførselen av hydraulikkolje eller trykkluft til vinsjen. 

Inspeksjon og vedlikehold

Alle vinsjer trenger vedlikehold og inspeksjon. Følg inspeksjons- og vedlikeholdintruksjonene i brukermanualen og følg intervallene som er beskrevet. Sørg for at ustyret blir betjent av kompetente og kvalifiserte personer og ikke nøl med å kontakte Bretteville Taljer & Maskiner angående sikkerhetsrelaterte spørsmål. 

Tilleggsfunksjoner som gir økt sikkerhet og brukeropplevelse

Vinsjer kan leveres med en rekke tilleggsfunksjoner som gir økt trygghet for brukeren. Det kan settes på endestoppere, overlastvern, pressrulle for wire, rillet trommel og trådløs fjernkontroll. Vinsjen kan for eksempel leveres med slakk wire funksjon som stopper vinsjen når wiren ikke lenger er stram og termisk sikring for å forhindre skader på motoren. Variabel hastighet for myk start og stopp kan leveres når man arbeider med skjør last. Velger du en vinsj med trådløs fjernkontroll kan du få en bedre oversikt og plassere deg riktigere i forhold til lasten når du utfører store løft - og trekkoperasjoner. Alt dette sikrer en bedre brukeropplevelse og forbedrer sikkerheten ved bruk av vinsjen. Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×