0 Tilbudsforespørsel

Kjøpeguide for søylesvingkraner og veggsvingkraner

Hvordan finne den beste løsningen på søylesvingkraner og veggsvingkraner?

Industri - og produksjonsbedrifter har ofte behov for å forflytte tunge materialer fra et sted til et annet. For å øke sikkerheten og produktiviteten samt efektivisere den totale prosessen velger mange bedrifter å investere i kraner for å håndtere materialene på en enklere måte. Det finnes kraner av ulike typer, men her skal vi konsentrere oss om søylesvingkraner og veggsvingkraner. Svingkraner er en allsidig løsning som gir bedrifter en langvarig og effektiv løsning på håndtering av materialer. 

Hvordan fungerer en svingkran?

Det kan hende at du må flytte lasten din i ulike retninger på et område innendørs eller utendørs. For dette formålet kan du stole på at en svingkran gjør jobben. Som en del av det totale løftesystemet bruker man i tillegg en talje med løpekatt for å kunne løfte og senke lasten, samt bevege lasten fram og tilbake på kranen. Dette fører til mer fleksibilitet og effektivitet for alle løfteoperasjoner, og du kan dermed løfte lasten din sidelengs eller til hvilken som helst retning som er dekket av kranen. Standard kraner leveres i kapasitet fra 150 - 2000 kg, men både større og mindre kraner produseres. De beste modellene har alltid en ergonomisk design, som er foretrukket blant de fleste brukere. Søylesvingkraner kan roteres 270 grader, og noen ganger helt opp til 360 grader, mens veggsvingkraner har en rotasjonsgrad på 180 grader. 

søylesvigkran.jpg

Hvordan finne den beste svingkranen for ditt behov?

Hva skal du flytte og løfte?

Når du skal kjøpe en svingkran av perfekt størrelse er det viktig å presisere hva som skal flyttes og løftes. Lastvekt og dimensjoner er avgjørende faktorer for å finne den riktige kranløsningen. Hvor du skal løfte lasten til og fra vil også være avgjørende på hvilken kran du velger. 

Veggmontert eller gulvmontert svingkran?

Det finnes ulike kraner på markedet. De veggmonterte og gulvmonterte kranmodellene brukes ofte. Valget ditt bør være basert på hvor mye plass du har i industri - og produksjonslokalet. For eksempel anbefales den veggmonterte svingkranen hvis du har begrenset med gulvplass, mens den gulvmonterte kranen er ideel for større anlegg der gulvplass ikke er noe problem. 

veggsvingkraner.png

Søylesvingkraner.png

Høyde

Begrepet høyde indikerer to ting - det ene er høyde under bommen og det andre er høyden opp til kranens høyeste punkt. Du må måle høyden fra gulvflaten til bunnen av bommen. Denne avstanden lar deg finne riktig talje og løftehøyde. Den totale høyden er også viktig å måle slik at kranen går fri fra ulike hindringer og får brukt sitt fulle potensial. Man kan her velge mellom lav og høy arm på kranen avhengig av hvor høy løftehøyde man ønsker. 

Søylesvingkraner.pngsøylesvingkranlav.png

Kapasitet

Kapasiteten indikerer hvor mye vekt svingarmen kan bære helt ytterst. Maksimumvekten med talje, løpekatt og last må ikke overstige løftekapasiteten til kranen. Husk å ikke overse fremtidige behov. Kranen kan være egnet til å løfte lasten nå, men en økning i kapasitet og produksjon kan føre til at du ofte må kjøpe ny kran. Det mest kostnadseffektive og sikre er å kjøpe en kran som har noe kapasitet å gå på. 

Rotasjon

Søylesvingkraner leveres med 270 grader rotasjon som standard, men kan bestilles med 360 grader om ønskelig. Veggsvingkraner har en rotasjon på 180 grader. 

Lengde på kranarm

Arbeidslengde eller spennvidde er avgjørende for å bestemme størrelsen på kranen som trengs. Spennvidden er lengden på armen fra midtpunktet på søylen eller midtpunktet på veggbraketten til enden av armen. 

Nødvendig høyde og klarering

Kranarmen må være høy nok for å løfte opp større laster og gi tilstrekkelig krokhøyde for å klare å plassere lasten. Videre må det være god klarering for eventuelle andre forhold som kan være i rommet som for eksempel lamper, bygningssøyler eller andre hindringer. Rotasjonsstopp kan monteres på svngkranen slik at bevegelsen på armen begrenes til et bestemt område.

Innendørs eller utendørs bruk

Veggsvingkraner kan enten leveres for innendørs eller utendørs bruk. Kraner produseres både som I profil og C profil, hvor I profilen er designet for utendørs bruk. I tillegg finnes aluminiumskraner som i tillegg er enklere å betjene ved tunge laster. 

Svingkraner for spesielle miljø

Søylesvingkraner og veggsvingkraner kan bygges på mål for spesielle behov. Kraner kan i tillegg leveres med ekstra rustbeskyttelse eller offshoremaling. Forhold som innebærer ekstreme temperaturer, ubeskyttede uteområder, marine miljøer, etsende atmosfærer og eksplosjonsfarlige områder krever helt spesifikke kraner som er produsert for slike miljøer. 

Manuell eller motorisert 

En svingkran kan roteres manuelt eller ved hjelp av en motor. Rotasjon ved hjelp av motor er nyttig når man skal kontrollere større laster, samtidig som det holder operatøren trygg. Manuelle kraner kan enkelt takle lettere laster og er enkelt å håndtere opp til 2000 kg. Ofte benyttes det elektriske talje med elektrisk eller manuell løpekatt til bruk på svingkraner. 

motorisertsvingkran.png

Installasjon

Hver kran monteres på forskjellige måter. For eksempel er en gulvmontert kran vanligvis installert på et solid betongfundament som gjør at kranen kan løfte og flytte tunge gjenstander. Veggmonterte kraner krever sterke vegger støttet med betong eller stålkonsruksjon. Velg en svingkran ved å huske på hvordan lageret eller produksjonslokalet ditt er konstruert. En løsning for noen kan også være å investere i en flyttbar søylesvingkran, men den kommer med begrenset kapasitet. 

Å kjøpe den riktige svingkranen på egenhånd er ikke enkelt. Basert på dine behov og formål med kranen kan vi hjelpe deg med å finne den perfekte løsningen. Med denne kjøpeguiden kan du nå enklere finne ut hva du skal se etter ved et kjøp. Se vårt utvalg av svingkraner eller kontakt oss for å diskutere en løsning. Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×